Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Hoppla Pålle AB, 559207-6359, (”Sportcenter Syd”) Marknadsvägen 8D, 246 42 Löddeköpinge,  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter och bokningar, kommunicera med medlemmarna samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner.

Sportcenter Syd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i gymmet
 • Kontakt med medlem
 • Bokningar via MATCHi
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Videoövervakning
 • Bokningar via ProCommerca bokningssystem

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge det aktuella syftet kräver för att kunna administrera ditt medlemskap och dina bokningar.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Sportcenter Syds behandling av dina personuppgifter. Vi ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Du kan enkelt själv hämta din uppgifter hos NovaSecur och MATCHi.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Sportcenter Syds behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.